VÁNOČNÍ,   LEDNOVÁ,
ÚNOROVÁ   A   BŘEZNOVÁ VZDUCHOVKA


                                               

VÁNOČNÍ VZDUCHOVKA 15.12.2018–PAPÍROVÉ TERČE
LEDNOVÁ VZDUCHOVKA 13.1.2019 - ELEKTRONICKÉ TERČE
ÚNOROVÁ VZDUCHOVKA 16.2.2019 – PAPÍROVÉ TERČE
BŘEZNOVÁ VZDUCHOVKA 2.3.2019 - ELEKTRONICKÉ TERČE

Místo pořádání soutěže : Střelnice ssk Plzeň Slovany – PLZEŇ KOŠUTKA
Funkcionáři a rozhodčí : Budou nominováni pořádajícím klubem
Kategorie : MUŽI , JUNIOŘI / SENIOŘI / ŽENY,JUNIORKY / DOROST
Startovné : 100 KČ
USTANOVENÍ O OBLEČENÍ : Vítáme všechny slušně oblečené střelce.
Jak ve sportovních soupravách,tak i modrých i jiných džínsách atp.

Podmínky účasti : Členský Průkaz
Protesty: dle PSS s vkladem 500,- kč.
Ceny: věcné ceny v každé kategorii podle počtu střelců
Hodnocení: Dle platných pravidel ISSF, bez finále.
Tech.ustanovení: střelnice je vybavena 9 přitahovacími a 8 elektronickými terči

Přihlásit se můžete:na : mail: vzpiplzen@gmail.com
sms: 776 832 828 (Petr Mutinský)
Pro přehled rezervovaných míst a výsledky navštivte:
http://www.plzenskavzduchovka.wz.cz/

Pojištění : Po ukončení smlouvy mezi ČSS a pojišťovnou Kooperativa mimo ČSS Praha startuje každý na
vlastní odpovědnost

Časový rozvrh střelby na PAPÍROVÉ TERČE: 7:30 – 8:30. prezentace.
1.směna-8:30-nástup na stanoviště
8:45-příprava a nástřel.
9:00-10:00 závod VzPi 40
9:00-10:30 závod VzPi 60
2.směna-10:30-nástup na stanoviště.
10:45-příprava a nástřel.
11:00-12:00 závod VzPi 40
11:00-12:30 závod VzPi 60
3.směna-12:30-nástup na stanoviště.
12.45-příprava a nástřel.
13:00-14:00 závod VzPi 40
13:00-14:30 závod VzPi 60
4.směna- 14:30-nástup na stanoviště.
14:45-příprava a nástřel.
15:00-16:00 závod VzPi 40
15:00-16:30 závod VzPi 60

Časový rozvrh střelby na ELEKTRONICKÉ TERČE : 7:30 – 8:30 Prezentace
1.směna-8:30-nástup na stanoviště.
8:45-příprava a nástřel.
9:00-9:50 závod VzPi 40
9:00-10:15 závod VzPi 60
2.směna-10:15-nástup na stanoviště.
10:30-příprava a nástřel.
10:45-11:35 závod VzPi 40
10:45-12:00 závod VzPi 60
3.směna-12:00-nástup na stanoviště.
12:15-příprava a nástřel.
12:30-13:20 závod VzPi 40
12:30-13:45 závod VzPi 60
4.směna-13:45-nástup na stanoviště.
14:00-příprava a nástřel
14:15-15:05 závod VzPi 40
14:15-15:30 závod VzPi 60

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny v propozicích. Z důvodu omezené kapacity stavů, je nutné přihlášení se předem!
!!!!     Přihlášení je možné do pátku před daným závodem     !!!!!
Předem nepřihlášení závodníci mohou startovat pouze v případě volné kapacity.

Ředitel soutěže : Petr Mutinský               Úvod

        Foto stanoviště

      Rezervace Únor

      Rezevace Leden

    Rezervace Vánoční

              Mapa

               Foto

           Propozice

       Archiv výsledků

     Rezervace Březen